O společnosti

O společnosti

Společnost MALCOM spol. s. r.o. vznikla v roce 1994 jako výrobní společnost speciálních strojních technologií v různých průmyslových odvětvích.

Při výrobě těchto zařízení a během poznávání různorodých průmyslových technologií byla dlouhodobě sledována problematika s opotřebovanými průmyslovými oleji. Tato nespočívá pouze  v likvidací tzv. nebezpečného odpadu, ale hlavně dopadem na životní prostředí.

Tím vznikla myšlenka vývoje zařízení, které by mohlo oleje vrátit do průmyslu. Nebo ty, které nelze recyklovat, použít jako energetické oleje, přičemž splňují dnešní přísné emisní limity.

V současné době naše společnost vyrábí a prodává zařízení na recyklaci olejů jak opotřebovaných jedlých, tak průmyslových. Provádí služby zákazníkům v podobě regenerace jejich vlastního oleje a navrácením zpět do zařízení.  Nedílnou součástí celého konceptu je také sběr opotřebovaného oleje a následně prodej průmyslových olejů.