Výroba regeneračních zařízení pro opotřebované oleje

Výroba regeneračních zařízení pro opotřebované oleje

Přínos zařízení na recyklaci olejů a druhy vstupních surovin

Vstupní surovina – směs opotřebovaných průmyslových olejů, které nebyly zatíženy spalovacími motory. Oleje rychle stárnou a degenerují buď vlivem vnikání vody, chladící kapaliny, spáleného popela, uhlíkatých látek nebo nasáváním prachu, kovových částic a samotnou oxidací. Používání opotřebovaných olejů vede k poruchám zařízení – např. poruchy těsnících segmentů, shlukování kalů oleje, korozi a vzrůst sedimentací při obrusném procesu. Proto musí být oleje trvale ošetřovány ve správnou dobu, aby byly obnoveny jeho vlastnosti, sníženy náklady na nákup nového oleje a šetřeny přírodní zdroje.

 

Po vyčištění v zařízení MS 10.000 je barva regenerovaného oleje obnovena až na třídu barevnosti 2-4 dle vstupního materiálu a je obnoven index kvality. Po regeneraci a doaditivaci olejů je dosaženo takové úrovně, kdy jsou schopny udržovat zařízení v předepsaných mazacích podmínkách, pracovat spolehlivě a garantovat účinnost mazacích systémů. Prodloužit servisní doby, zhospodárnit náklady na nákup oleje a šetřit přírodní zdroje.

 

Recyklační zařízení MS 10.000 dokáže navrátit základní vlastnosti olejů:

  • odstranění mechanických nečistot
  • likvidace vody a dalších frakcí
  • návrat chemicko-technických vlastností
  • index viskozity
  • vlastnosti anti - koroze, anti - tření a anti - pěny

 

Zařízení MS 10.000 je používáno v případě regenerace směsi použitých průmyslových olejů znečištěných vodou, případně jejími frakcemi a mechanickými nečistotami.

 

Výstupem ze zařízení jsou regenerované oleje, které lze použít jako základové oleje používané pro strojní mazací procesy v chemickém, strojírenském a stavebním průmyslu, případně vstup do dalších rafinačních procesů.

Další vstupní surovinou může směs být tzv. motorový olej. Jedná se obecně o olej, který prošel spalováním v motorech vozidel. Z tohoto materiálu lze regenerací docílit podobných výsledků jako u vstupního materiálu výše. Rozdíl spočívá v umístění výrobku na trh.

V neposlední řadě je vhodným vstupním materiálem pro regeneraci i směs jedlých tuků/olejů. Olej je znečišťován především v kuchyních jídelen. Po recyklaci je olej vhodný do průmyslu, kde je požadována biologická odbouratelnost.

V případě konzultace nás neváhejte kontaktovat.