Please select a slider

Společnost MALCOM spol. s. r.o. vznikla v roce 1994 jako výrobní společnost speciálních strojních technologií v různých průmyslových odvětvích.Při výrobě těchto zařízení a během poznávání různorodých průmyslových technologií byla dlouhodobě sledována problematika s opotřebovanými průmyslovými oleji. Tato nespočívá pouze  v likvidací tzv. nebezpečného odpadu, ale hlavně dopadem na životní prostředí.
Tím vznikla myšlenka vývoje zařízení, které by mohlo oleje vrátit do průmyslu. Nebo ty, které nelze recyklovat, použít jako energetické oleje, přičemž splňují dnešní přísné emisní limity.  

NAŠE SLUŽBY

 

Občané

Podnikatelé a firmy

Obec a státní správa

AKTUALITY

 

FOTOGALERIE

 

It is crucial to note that while you will find a lot of facts to contemplate when you are in the process of deciding upon the correct professional letter writing service, one issue to keep in your mind could be the simple fact not many of professional correspondence writing providers can offer you exactly whatever you demand

The letter illustrations and letter type s readily available now that will help companies reach to potential customers from around the whole world. With the current technologies, these letter producing services are now in a position to make a letter for nearly every business condition. Here are some of the Common letter illustrations free essay writer online that you Ought to Look for Whenever You Are in the Procedure for Selecting the Best letter composing support to your own requirements:

writing editor online