Likvidace stavební suti

Likvidace stavební suti

Odebíráme

  • beton
  • cihly
  • tašky a keramické výrobky
  • směsi stavební suti
  • asfaltové směsi
  • zemina a kamení

Zajišťujeme

  • přistavení a svoz nádob a kontejnerů na stavební suť
  • pronájem kontejnerů na stavby a rekonstrukce